KOMUNIKATY BIEŻĄCE

Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu

- zaproszenie na warsztaty

opublikowano 16.04.2020

22  kwietnia  tradycyjnie  obchodzony  jest  Światowy Dzień

Ziemi.  Z  tej  okazji  Fundacja BOŚ wspólnie z Ministerstwem

Klimatu  zapraszają  wszystkich  zainteresowanych do udziału

w   warsztatach   on-line   „Dzień   Ziemi   w   Ministerstwie

Klimatu”, które odbędą się 22 kwietnia w godz. 11:40-13:45.

 

W programie imprezy są:

- wideoczat z p.Michałem Kurtyką - ministrem klimatu

- spotkanie ze znanymi i lubianymi naukowcami: biologiem dr Mariuszem Gogólem i fizykiem dr Tomaszem Rożkiem,  którzy  opowiedzą czym grozi globalne ocieplenie,  jak mu zapobiegać i jaką rolę odegra w tym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii.

- warsztaty filmowe z Szymonem Chałupką, autorem vloga „Filmujemy!”

 

Jak wziąć udział w warsztatach? To niezwykle proste. Wystarczy z domowego komputera wejść  22.04.2020  o  godz. 11:40  na  stronę  www.dzienziemiwmk.pl  i  postępować  zgodnie z instrukcjami na stronie. Interaktywny formularz poprosi Państwa o podstawowe informacje: imię, numer i nazwę szkoły, miejscowość i czy jesteście Państwo nauczycielem czy uczniem. Po zarejestrowaniu staniecie się Państwo pełnoprawnymi uczestnikami warsztatów, będziecie mogli obejrzeć wykłady i wziąć udział w czacie, za pośrednictwem którego możecie także zadać pytania ministrowi klimatu i ekspertom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z dostosowaniami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 - język polski;

 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 - matematyka;

 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 - język angielski

 

Próbny egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie   zadań   na  egzaminie)    oraz   diagnostycznym   (tj.  zidentyfikowania  wiadomości

i  umiejętności,   które  dany  uczeń  opanował  już  w stopniu zadowalającym,  oraz  wiadomości

i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Uczniowie nie dostają ocen cząstkowych.

Uczniowie - po pobraniu materiałów ze strony CKE https://cke.gov.pl/ lub  OKE  http://oke.jaworzno.pl  - rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez nauczyciela formie i odsyłając, np.
- w pliku w edytorze tekstów;

- korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem

  (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
- na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania (zdjęcie)

Uwaga, ósmoklasiści!

opublikowano 27.03.2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

 

 

Rekrutacja do SP4 Żory na r.szk. 2020/2021

 

 

W   roku   szkolnym  2020/2021  planuje  się  otwarcie:

        - klasy  I  mistrzostwa   sportowego  o profilu pływanie (dzieci nie muszą umieć pływać!),

        - klasy IV o profilu ogólnym,

        - klasy IV mistrzostwa sportowego o profilu pływanie,

        - klasy IV mistrzostwa sportowego o profilu  lekkoatletyka.

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie deklaracji jw. wraz ze zgłoszeniem do klasy ogólnej i mistrzostwa sportowego.

druk zgłoszenia    >>>

PDF-icon.png
ikona doc.png
PDF-icon.png
ikona doc.png

druk zgłoszenia    >>>

Zapisy  w sekretariacie szkoły lub drogą mailową sp4zory@gmail.com  do 31.03.2020r.

W przypadku wolnych miejsc nabór dzieci spoza obwodu odbędzie się w terminie

od 1 do 24.04.2020r.

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać

pod numerem (32) 43 41 762 oraz 601 758 753.

Druki zgłoszenia można pobrać także w sekretariacie szkoły.

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  nr  4  z  Oddziałami  Sportowymi  i  Mistrzostwa  Sportowego   w Żorach ogłasza nabór do klasy I i IV.

ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ

dzieci siedmioletnich urodzonych w 2013r.

i dzieci sześcioletnich urodzonych w 2014r.

Dzieci urodzone w 2013r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dzieci urodzone w 2014r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców wraz z zaświadczeniem o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub na podstawie Opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

                                                                                               

Komunikat dyrektora dotyczący

materiałów edukacyjnych na czas zawieszonych zajęć

opublikowano 16.03.2020

Drodzy Uczniowie i Rodzice / Opiekunowie prawni,

 

Nauczyciele będą przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu, na czas zawieszenia nauki w szkole.  Zlecone zadania mają zostać wykonane, dlatego proszę Rodziców o zachęcanie i dopilnowanie, aby dzieci korzystały z opracowanych przez nauczycieli materiałów oraz propozycji na portalach edukacyjnych. Różnorodne propozycje portali edukacyjnych codziennie publikowane są również na naszej stronie facebookowej.

Od dzisiaj, od godz. 9.00 klasy VIII mają możliwość rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z języka polskiego,matematyki oraz języka angielskiego przygotowane przez CKE (www.cke.gov.pl) Klucze z odpowiedziami będą opublikowane o godzinie 15.00

Liczymy na Państwa współpracę, a Was, drodzy uczniowie, prosimy o odpowiedzialne podejście do sprawy. 

 

Z wyrazami szacunku,

Anna Gawełczyk-Kretek

Dyrektor SP4

Ważne numery telefonów

opublikowano 18.04.2020

W związku z informacjami o wzroście liczby rodzin zagrożonych przemocą domową na terenie kraju i zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu pomocy w tym zakresie, na prośbę UM Żory przekazujemy   informację   o   numerach   telefonów,   pod   którymi   można   uzyskać   pomoc i wsparcie:

 • telefon alarmowy: 112

 • telefon zaufania dla dzieci: 116 111

 • Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - tel. 32 43 57 840 wewn.28

       (w godz. 7.30-15.30)  / adres e-mailowy: zpp@mops.zory.pl 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach  -tel. 32 43 57 840  wewn.21 (całodobowo)  / adres e-mailowy: oikzory@op.pl

 

 

 

 

Oferta zajęć on-line dla uczniów klas VII i VIII

opublikowano 20.04.2020

Informujemy  uczniów  klas  7 i 8, że jest możliwość wzięcia udziału

zajęciach  online,  organizowanych  przez  studentów  ponad 20

uczelni,      głównie     Politechniki     Warszawskiej    i   Uniwersytetu

Jagiellońskiego.    Oferta   tych   zajęć  przygotowana  została  przez

portal POLinfo.eu , który stawia sobie trzy główne cele:

 • częściowe odciążenie nauczycieli w prowadzeniu zajęć zdalnych;

 • zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego

       zrozumienia przedmiotów ścisłych;

 • efektywne wykorzystanie w trakcie epidemii czasu uczniów – przyszłych studentów.

 

W  2017  roku  na  bazie  najlepszych  światowych  rozwiązań,   po  wielu  latach  przygotowań,  w oparciu o doświadczenie i infrastrukturę Politechniki Warszawskiej powstał portal POLinfo.eu oferujący uczniom zajęcia z przedmiotów politechnicznych przez Internet. 11 marca 2020r. po ogłoszeniu tymczasowego zamknięcia szkół portal postanowił pomóc wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom w zdalnej edukacji przedmiotów ścisłych. W tym celu portal został zmodyfikowany tak, aby był przystosowany do nauki w wariancie „Zostań w domu”.

11 marca 2020r na POLinfo.eu znajdowało się ponad 6.000 materiałów oraz linków do materiałów z chemii, fizyki, informatyki i matematyki.

 

Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia online w dniach 20-26 kwietnia 2020r.

Szczegóły na stronie www.polinfo.eu.

Szkoła Muzyczna w Żorach - zaprasza!

opublikowano 16.04.2020

Komunikat  dyrekcji  Zespołu  Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach:

Tegoroczna sytuacja sprawiła, że na chwilę obecną nie mamy możliwości zaprosić Państwa do naszej placówki. Planowane przez nas w dniu 26.03.2020 r. audycje umuzykalniające dla dzieci "Muzyczne ZOO" dedykowane przede wszystkim dla przedszkolaków w wieku 7 lat i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych - zostały odwołane. Dlatego proponujemy Państwu kontakt z nami drogą mailową (sekzpsm@szkolamuzyczna.eu), z pewnością odpowiemy na wszystkie zadane pytania i udzielimy wyczerpujących odpowiedzi. Dodatkowo zachęcamy do śledzenia naszych internetowych aktywności, zarówno tych facebookowych, jak i tych na stronie internetowej szkoły.

 

Szczegółowe  informacje  dotyczące

rekrutacji znajdą Państwo na naszej

stronie:

http://szkolamuzyczna.eu/rekrutacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy regulujące nauczanie zdalne w SP4 Żory

oraz tymczasowy plan zajęć

opublikowano 24.03.2020

Szanowni Państwo!

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami  i regulacjami dotyczącymi nauczania zdalnego. Wszystkie dokumenty publikujemy w zakładce NAUCZANIE ZDALNE

Dot. opieki stomatologicznej

opublikowano 13.03.2020

Szanowni rodzice, opiekunowie prawni !

DentAM Stomatologia informuje, iż w trosce o zdrowie Państwa

dzieci,    a    także   zgodnie  z  zaleceniami   Rządowego   Zespołu

Zarządzania  Kryzysowego,  w terminie  od 12. do 25. marca b.r.

odwołuje  wszystkie  zaplanowane  wizyty  stomatologiczne.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod

numerem: 536 007 800.


Zarząd DentAM Stomatologia  

Uwaga! Zawieszenie zajęć!

opublikowano 11.03.2020

Informuję Państwa, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od dnia 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na terenie naszego kraju zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły żadnych zajęć.

W dniach 12 i 13 marca br.  szkoła, dzieciom, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki zorganizuje zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy świetlicy szkolnej.

Jednocześnie informuję, że w tych dniach obiady będą wydawane. W przypadku nieobecności dziecka 12 i 13 marca, proszę o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do pani intendentki. Obiady nieodwołane będą naliczane do kolejnej faktury.

O dalszym rozwoju sytuacji będę Państwa informowała za pomocą dziennika elektronicznego oraz przez stronę internetową szkoły. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Zachęcam do śledzenia wszelkich komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Anna Gawełczyk-Kretek

Dyrektor SP4

 

 

Ważne!

opublikowano 12.03.2020

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni,

Obecna  sytuacja  epidemiologiczna  w  Polsce  może  zagrażać

zdrowiu  obywateli,   dlatego  wprowadzenie  odpowiednich

i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie

się wirusa. W związku z powyższym UCZNIOWIE NIE POWINNI

OPUSZCZAĆ SWOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA! Dni tych nie

należy traktować jako dni  wolnych  czy  jako dodatkowych

ferii.

Przypominam, że o wszystkim będę Państwa informować przez dziennik elektroniczny - proszę o bieżące sprawdzanie wiadomości.  Ponadto  proszę  o  śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Dla bezpieczeństwa pragnę przypomnieć, iż osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Jeśli istnieje podejrzenie o zarażeniu koronawirusem należy dzwonić pod numer: 800 190 590.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt telefoniczny (tel. 601 758 753 oraz 730 371 542 - numery szkolne) lub poprzez dziennik elektroniczny.


Z wyrazami szacunku,
Anna Gawełczyk-Kretek
Dyrektor SP4

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat MEN

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują  się  do  tegorocznego  egzaminu  ósmoklasisty,  maturalnego  oraz  zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;

 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Wiadomość dla ósmoklasistów

opublikowano 22.03.2020

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Niestety nie mogliśmy się spotkać podczas Dnia Otwartego  ZSO  i  zainteresować Was nauką w nowej klasie dwujęzycznej, medycznej i mundurowej liceum, klasach patronackich technikum i branżowej szkole I stopnia oraz pokazać nowoczesnego wyposażenia naszych pracowni. Chcąc jednak  ułatwić  Ósmoklasistom  wybór  szkoły  ponadpodstawowej,   prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą edukacyjną na stronie: https://zso.pawlowice.edu.pl/rekrutacja-2019/szkola/rekrutacja.html

Mamy nadzieję, że stan zagrożenia szybko minie i będziemy mogli gościć Was podczas Dnia Otwartego w progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.

 

Do zobaczenia!

Dyrekcja i nauczyciele

ZSO Pawłowice

O koronawirusie - dla najmłodszych

i nie tylko...

opublikowano 28.03.2020

Od autorów projektu:

„Drodzy Czytelnicy, książka, którą macie przed sobą, powstała z potrzeby serca i chęci pomocy. Sytuację związaną z pandemią koronawirusa trudno zrozumieć – często górę biorą strach i panika. Mamy nadzieję, że ta publikacja pozwoli Wam i przede wszystkim Waszym dzieciom zrozumieć,

co tak naprawdę się stało, czym jest epidemia, co to jest koronawirus i jak się go wystrzegać.”

Zobaczcie koniecznie!

 

Ważne numery telefonów

opublikowano 18.04.2020

W związku z informacjami o wzroście liczby rodzin zagrożonych przemocą domową na terenie kraju i zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu pomocy w tym zakresie, na prośbę UM Żory przekazujemy   informację   o   numerach   telefonów,   pod   którymi   można   uzyskać   pomoc i wsparcie:

 • telefon alarmowy: 112

 • telefon zaufania dla dzieci: 116 111

 • Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - tel. 32 43 57 840 wewn.28

       (w godz. 7.30-15.30)  / adres e-mailowy: zpp@mops.zory.pl 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żorach  -tel. 32 43 57 840  wewn.21 (całodobowo)  / adres e-mailowy: oikzory@op.pl

 

 

 

 

Oferta zajęć on-line dla uczniów klas VII i VIII

opublikowano 20.04.2020

Informujemy  uczniów  klas  7 i 8, że jest możliwość wzięcia udziału

zajęciach  online,  organizowanych  przez  studentów  ponad 20

uczelni,      głównie     Politechniki     Warszawskiej    i   Uniwersytetu

Jagiellońskiego.    Oferta   tych   zajęć  przygotowana  została  przez

portal POLinfo.eu , który stawia sobie trzy główne cele:

 • częściowe odciążenie nauczycieli w prowadzeniu zajęć zdalnych;

 • zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego

       zrozumienia przedmiotów ścisłych;

 • efektywne wykorzystanie w trakcie epidemii czasu uczniów – przyszłych studentów.

 

W  2017  roku  na  bazie  najlepszych  światowych  rozwiązań,   po  wielu  latach  przygotowań,  w oparciu o doświadczenie i infrastrukturę Politechniki Warszawskiej powstał portal POLinfo.eu oferujący uczniom zajęcia z przedmiotów politechnicznych przez Internet. 11 marca 2020r. po ogłoszeniu tymczasowego zamknięcia szkół portal postanowił pomóc wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom w zdalnej edukacji przedmiotów ścisłych. W tym celu portal został zmodyfikowany tak, aby był przystosowany do nauki w wariancie „Zostań w domu”.

11 marca 2020r na POLinfo.eu znajdowało się ponad 6.000 materiałów oraz linków do materiałów z chemii, fizyki, informatyki i matematyki.

 

Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia online w dniach 20-26 kwietnia 2020r.

Szczegóły na stronie www.polinfo.eu.

Program Stypendialny Horyzonty dla uczniów klas VIII 

opublikowano 23.04.2020

W imieniu Fundacji Edukacyjnej   im. prof. Romana Czerneckiego EFC przekazujemy informację o możliwość zgłoszenia uczniów klas VIII szkół podstawowych do Programu Stypendialnego Horyzonty.
Program Stypendialny Horyzonty, realizowany w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków, to szansa  na  naukę  w najciekawszych  liceach i technikach w Polsce.   Oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą zdobywać wiedzę i doświadczenia w dużym mieście i którzy chcą uczyć się, jednocześnie dbając o rozwój osobisty i zaangażowanie społeczne. 

Program pokrywa koszty związane między innymi z mieszkaniem w bursie, wyżywieniem czy opłatami szkolnymi. Wsparcie obejmuje również finansowanie pasji stypendystów np. nauka rysunku czy nurkowania. Ale Horyzonty to również zobowiązanie ze strony uczestników programu do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od pomagania młodszym kolegom po realizację projektów społecznych. 

Przez dziesięć lat programem objętych zostało 735 uczniów - 231 obecnych Stypendystów i 504 Absolwentów. Obecnie (do 17.05.2020) trwa rekrutacja do programu. Wnioski mogą składać uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 1000 złotych netto na osobę. Więcej informacji na temat programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Fundacji EFC, www.efc.edu.pl oraz w załączonym liście.

 • Facebook Social Ikona
teams logo.png

© Copyright by SP4 Żory 2019