COVID-19

i inne choroby przenoszone drogą kropelkową

Profilaktyka

Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które pierwszy raz wykryte zostały w latach 60-tych XX wieku. Koronawirusy to RNA-wirusy, a ich nazwa pochodzi od otoczki przypominającej koronę, która widoczna jest wokół wirionów w obrazie mikroskopu elektronowego.

Koronawirusy są odpowiedzialne za około 10-20 % łagodnych w swoim przebiegu przeziębień, ale mogą też przyczynić się do rozwinięcia śmiertelnie niebezpiecznego zapalenia płuc. Nie są one więc czymś nowym. Wirusy bardzo łatwo mutują - powstaje wtedy nowy szczep, czasem mniej, a czasem bardziej niebezpieczny dla człowieka.

ALFRED PASIEKA/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Na początku XXI wieku koronawirus z gatunku SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej) wywołał globalną epidemię zapalenia płuc. Dzięki sprawnej współpracy służb sanitarnych na całym świecie, epidemię udało się opanować w kilka miesięcy. W 2012 roku pojawiło się nowe śmiertelne zagrożenie związane z koronawirusami - bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej - MERS.

 

Pod koniec 2019 roku w Chinach pojawił się tajemniczy wirus, który wywołał epidemię zapalenia płuc w Wuhan w prowincji Hubei. Naukowcy przez pewien czas nie mogli zidentyfikować patogenu. Po kilku tygodniach rozpoznano nowy typ koronawirusa, nazwany roboczo 2019-nCoV. Ostatecznie opatrzono go symbolem SARS-CoV-2, a chorobę, którą wywołuje nazwano COVID-19.

Objawy infekcji COVID-19:

 • gorączka

 • zmęczenie

 • suchy kaszel

Rzadziej występujące objawy:

 • bóle gardła, głowy i mięśni

 • przekrwienie błony śluzowej nosa

 • katar

 • biegunka

 • trudności z oddychaniem.

Objawy te są zwykle łagodne i stopniowo narastają. Jak podaje WHO, większość chorych (około 80%) dochodzi do siebie po chorobie bez konieczności specjalnego leczenia. Pozostałe osoby chore, zwykle te, które cierpią na inne współistniejące schorzenia, takie jak choroby naczyniowo-sercowe, cukrzyca, nowotwory, ciężej przechodzą zakażenie. Z danych WHO wynika, że około 3% z nich umiera. 


Koronawirus z Chin (SARS-CoV-2) potwierdzany jest testami laboratoryjnymi po pobraniu wymazu z nosa i gardła. Na wynik czeka się dobę, ale kwarantanna trwa 14 dni.

Leczenie koronawirusa z Chin polega na leczeniu objawowym. Chorób wirusowych nie leczy się antybiotykami!

Naukowcy cały czas pracują nad szczepionką na koronawirusa z Chin.

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dla osób powracających

z rejonów, gdzie potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

Pomocne dane kontaktowe

 • infolinia Ministerstwa Zdrowia - 800 190 590  (czynna całodobowo, 7 dni w tygodniu), pod tym numerem dyżuruje konsultant NFZ, którego możemy zapytać o wszystko, co związane z podejrzeniem koronawirusa i naszym stanem zdrowia; warto zaznaczyć, że infolinia ma charakter informacyjno-edukacyjny i nie służy wzywaniu pomocy ani zgłaszaniu przypadków zachorowań

logo GIS.png
 • strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, na których można sprawdzać na bieżąco komunikaty nt. koronawirusa:                      

                                   

                                   www.gis.gov.pl                                      www.gov.pl/koronawirus

 • Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów / żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Uwaga! By mycie rąk było skuteczne, powinno trwać przynajmniej 30 sekund

koronawirus film.jpg

Co musisz wiedzieć o koronawirusach?

 

 

 • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza lub do toalety i koniecznie umyj ręce.

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów chorobotwórczych. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

 • Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa na błony śluzowe, a ze względu na swoje niewielkie rozmiary wirus z łatwością przenika przez błony śluzowe  w głąb ciała.

 • Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej 

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazma).

 

Źródło: https://gis.gov.pl

 • Facebook Social Ikona
teams logo.png

© Copyright by SP4 Żory 2019