Statut Szkoły
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Klauzula Informacyjna RODO
Procedury dot. bezpieczeństwa
Procedura organizowania i udzielania pomocy
psychologiczno–pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego
Procedura postępowania w czasie alarmu smogowego
Statut UKS Salmo Żory
Regulamin UKS Salmo Żory
Regulamin klas sportowych i mistrzostwa sportowego
o profilu pływanie w SP4 Żory
  • Facebook Social Ikona
teams logo.png

© Copyright by SP4 Żory 2019