Statut Szkoły
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Klauzula Informacyjna RODO
Procedury dot. bezpieczeństwa
Procedura organizowania i udzielania pomocy
psychologiczno–pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego
Procedura postępowania w czasie alarmu smogowego
  • Facebook Social Ikona

© Copyright by SP4 Żory 2019