EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Terminy dodatkowe:

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty w 2020r.

Język polski
21.04.2020 (wtorek) - godz. 9.00
Matematyka
22.04.2020 (środa) - godz. 9.00
Język angielski
23.04.2020 (czwartek) - godz. 9.00
Język polski
1.06.2020 (poniedziałek) - godz. 9.00
Matematyka
2.06.2020 (wtorek) - godz. 9.00
Język angielski
3.06.2020 (środa) - godz. 9.00
Ogłoszenie wyników:   19.06.2020
Pełna treść komunikatu CKE dot. harmonogramu egzaminów:

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów cudzoziemców

Materiały i przybory pomocnicze, z których korzystać mogą zdający egzamin

 - długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)
 - linijka  (tylko na egzaminie z matematyki)
Rysunki (jeżeli trzeba je wykonać) zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - szczegóły w komunikacie CKE.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

w roku szkolnym 2019/2020

Informacje o egzaminie ósmoklasisty - materiały CKE

Informacje ogólne
Język polski / cz.1
Język polski / cz.2
Matematyka
Język angielski
  • Facebook Social Ikona

© Copyright by SP4 Żory 2019