INNOWACJE PEDAGOGICZNE

"Ster na programowanie"

​Autorzy innowacji:

Katarzyna Łapińska, Izabela Głowacka,

Aleksandra Hulbój-Truszczyńska, Katarzyna Szczygieł

Adresaci innowacji:

uczniowie obecnych klas pierwszych

 

Innowacja „Ster na programowanie” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. 

Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie
i eksperymentowanie.

Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat. 

Cele innowacji:

  • Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, 

  • Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,

  • Stopniowe  i  odpowiedzialne  wprowadzanie  dzieci  w  cyfrowy  świat,  świadome,  czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

Wykorzystywane narzędzia dydaktyczne:

  • Narzędzia do kodowania (mata do kodowania, krążki, kolorowe kubki, kolorowe kartki, klocki, szarfy gimnastyczne i inne),

  • Roboty edukacyjne – ozoboty evo

  • Mobilny sprzęt komputerowy z dostępem do internetu (platforma ozoblockly.pl, aplikacja wirtualna mata do kodowania)

  • Facebook Social Ikona
teams logo.png

© Copyright by SP4 Żory 2019