KOMUNIKATY BIEŻĄCE

Składka na Radę Rodziców

opublikowano 9.11.2019

 

Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr4 w Żorach serdecznie zachęca wszystkich rodziców do dokonywania wpłat na konto bankowe RR. Przypominamy, że składka roczna wynosi 60 zł - składka ta jest dobrowolna. Rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko uczęszczające do SP4 Żory mogą wpłacać za kolejne dziecko połowę ustalonej kwoty.

Rada Rodziców prosi o wpłaty bezpośrednio na konto bankowe:

12 8456 0009 2001 0028 2448 0001​

W tytule przelewu proszę podać następujące informacje:

                                                       - wpłata na Radę Rodziców SP4 Żory

                                                       - imię i nazwisko dziecka

                                                       - klasa

Zgromadzone w ten sposób fundusze będą przeznaczane na potrzeby naszych dzieci – organizację imprez szkolnych (m.in. Mikołajki), ufundowanie nagród dla uczniów za ich osiągnięcia, zakup sprzętu, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i … przerwy śródlekcyjne.

 

Rada Rodziców zwraca się z prośbą, aby wpłat dokonać do końca listopada 2019r.

 

Tylko dzięki Państwa pomocy będziemy w stanie zrealizować nasze plany!

 

 

  • Facebook Social Ikona

© Copyright by SP4 Żory 2019