KOMUNIKATY BIEŻĄCE

 

 

 

 

 

 

 

 


Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z dostosowaniami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 - język polski;

 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 - matematyka;

 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 - język angielski

 

Próbny egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie   zadań   na  egzaminie)    oraz   diagnostycznym   (tj.  zidentyfikowania  wiadomości

i  umiejętności,   które  dany  uczeń  opanował  już  w stopniu zadowalającym,  oraz  wiadomości

i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Uczniowie nie dostają ocen cząstkowych.

Uczniowie - po pobraniu materiałów ze strony CKE https://cke.gov.pl/ lub  OKE  http://oke.jaworzno.pl  - rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez nauczyciela formie i odsyłając, np.
- w pliku w edytorze tekstów;

- korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem

  (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
- na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania (zdjęcie)

Uwaga, ósmoklasiści!

opublikowano 27.03.2020

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.

 

 

Zapisy regulujące nauczanie zdalne w SP4 Żory

oraz tymczasowy plan zajęć

opublikowano 24.03.2020

Szanowni Państwo!

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami  i regulacjami dotyczącymi nauczania zdalnego. Wszystkie dokumenty publikujemy w zakładce NAUCZANIE ZDALNE

Dot. opieki stomatologicznej

opublikowano 13.03.2020

Szanowni rodzice, opiekunowie prawni !

DentAM Stomatologia informuje, iż w trosce o zdrowie Państwa

dzieci,    a    także   zgodnie  z  zaleceniami   Rządowego   Zespołu

Zarządzania  Kryzysowego,  w terminie  od 12. do 25. marca b.r.

odwołuje  wszystkie  zaplanowane  wizyty  stomatologiczne.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod

numerem: 536 007 800.


Zarząd DentAM Stomatologia  

Uwaga! Zawieszenie zajęć!

opublikowano 11.03.2020

Informuję Państwa, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od dnia 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na terenie naszego kraju zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły żadnych zajęć.

W dniach 12 i 13 marca br.  szkoła, dzieciom, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki zorganizuje zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy świetlicy szkolnej.

Jednocześnie informuję, że w tych dniach obiady będą wydawane. W przypadku nieobecności dziecka 12 i 13 marca, proszę o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do pani intendentki. Obiady nieodwołane będą naliczane do kolejnej faktury.

O dalszym rozwoju sytuacji będę Państwa informowała za pomocą dziennika elektronicznego oraz przez stronę internetową szkoły. W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją, proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. Zachęcam do śledzenia wszelkich komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Anna Gawełczyk-Kretek

Dyrektor SP4

 

 

Ważne!

opublikowano 12.03.2020

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni,

Obecna  sytuacja  epidemiologiczna  w  Polsce  może  zagrażać

zdrowiu  obywateli,   dlatego  wprowadzenie  odpowiednich

i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie

się wirusa. W związku z powyższym UCZNIOWIE NIE POWINNI

OPUSZCZAĆ SWOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA! Dni tych nie

należy traktować jako dni  wolnych  czy  jako dodatkowych

ferii.

Przypominam, że o wszystkim będę Państwa informować przez dziennik elektroniczny - proszę o bieżące sprawdzanie wiadomości.  Ponadto  proszę  o  śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Dla bezpieczeństwa pragnę przypomnieć, iż osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Jeśli istnieje podejrzenie o zarażeniu koronawirusem należy dzwonić pod numer: 800 190 590.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt telefoniczny (tel. 601 758 753 oraz 730 371 542 - numery szkolne) lub poprzez dziennik elektroniczny.


Z wyrazami szacunku,
Anna Gawełczyk-Kretek
Dyrektor SP4

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat MEN

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują  się  do  tegorocznego  egzaminu  ósmoklasisty,  maturalnego  oraz  zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;

 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;

 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Rekrutacja do SP4 Żory na r.szk. 2020/2021

 

 

W   roku   szkolnym  2020/2021  planuje  się  otwarcie:

        - klasy  I  mistrzostwa   sportowego  o profilu pływanie (dzieci nie muszą umieć pływać!),

        - klasy IV o profilu ogólnym,

        - klasy IV mistrzostwa sportowego o profilu pływanie,

        - klasy IV mistrzostwa sportowego o profilu  lekkoatletyka.

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie deklaracji jw. wraz ze zgłoszeniem do klasy ogólnej i mistrzostwa sportowego.

druk zgłoszenia    >>>

PDF-icon.png
ikona doc.png
PDF-icon.png
ikona doc.png

druk zgłoszenia    >>>

Zapisy  w sekretariacie szkoły lub drogą mailową sp4zory@gmail.com  do 31.03.2020r.

W przypadku wolnych miejsc nabór dzieci spoza obwodu odbędzie się w terminie

od 1 do 24.04.2020r.

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać

pod numerem (32) 43 41 762 oraz 601 758 753.

Druki zgłoszenia można pobrać także w sekretariacie szkoły.

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  nr  4  z  Oddziałami  Sportowymi  i  Mistrzostwa  Sportowego   w Żorach ogłasza nabór do klasy I i IV.

ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ

dzieci siedmioletnich urodzonych w 2013r.

i dzieci sześcioletnich urodzonych w 2014r.

Dzieci urodzone w 2013r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dzieci urodzone w 2014r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców wraz z zaświadczeniem o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub na podstawie Opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

                                                                                               

Komunikat dyrektora dotyczący

materiałów edukacyjnych na czas zawieszonych zajęć

opublikowano 16.03.2020

Drodzy Uczniowie i Rodzice / Opiekunowie prawni,

 

Nauczyciele będą przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu, na czas zawieszenia nauki w szkole.  Zlecone zadania mają zostać wykonane, dlatego proszę Rodziców o zachęcanie i dopilnowanie, aby dzieci korzystały z opracowanych przez nauczycieli materiałów oraz propozycji na portalach edukacyjnych. Różnorodne propozycje portali edukacyjnych codziennie publikowane są również na naszej stronie facebookowej.

Od dzisiaj, od godz. 9.00 klasy VIII mają możliwość rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z języka polskiego,matematyki oraz języka angielskiego przygotowane przez CKE (www.cke.gov.pl) Klucze z odpowiedziami będą opublikowane o godzinie 15.00

Liczymy na Państwa współpracę, a Was, drodzy uczniowie, prosimy o odpowiedzialne podejście do sprawy. 

 

Z wyrazami szacunku,

Anna Gawełczyk-Kretek

Dyrektor SP4

Wiadomość dla ósmoklasistów

opublikowano 22.03.2020

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Niestety nie mogliśmy się spotkać podczas Dnia Otwartego  ZSO  i  zainteresować Was nauką w nowej klasie dwujęzycznej, medycznej i mundurowej liceum, klasach patronackich technikum i branżowej szkole I stopnia oraz pokazać nowoczesnego wyposażenia naszych pracowni. Chcąc jednak  ułatwić  Ósmoklasistom  wybór  szkoły  ponadpodstawowej,   prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą edukacyjną na stronie: https://zso.pawlowice.edu.pl/rekrutacja-2019/szkola/rekrutacja.html

Mamy nadzieję, że stan zagrożenia szybko minie i będziemy mogli gościć Was podczas Dnia Otwartego w progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.

 

Do zobaczenia!

Dyrekcja i nauczyciele

ZSO Pawłowice

Prosimy, bez paniki!

opublikowano 25.03.2020

Drodzy uczniowie, rodzice uczniów oraz nauczyciele!

 

Dziś pierwszy dzień zdalnego nauczania i - jak można było przypuszczać - zalogowanie się do dziennika elektronicznego w godzinach porannych było bardzo utrudnione.

Apelujemy  o  spokój!  Nie  wpadajmy w panikę!   Po  prostu  spróbujcie  zalogować się później. Z logowaniem po godz. 12tej nie było już najmniejszych problemów.

Nauczyciele – w miarę możliwości technicznych - będą w godzinach przedpołudniowych wysyłać lekcje, ale pamiętajcie Państwo, że jeśli system jest przeciążony to i nauczyciel w e-dzienniku się nie zaloguje!

Zadania można odbierać przez cały dzień i na pewno nikt z nauczycieli – widząc na jakie trudności techniczne napotykają użytkownicy – nie będzie oczekiwał natychmiastowego wysyłania rozwiązań czy odpowiedzi.

 

Zdrowie najważniejsze i tego Państwu życzymy!

O koronawirusie - dla najmłodszych

i nie tylko...

opublikowano 28.03.2020

Od autorów projektu:

„Drodzy Czytelnicy, książka, którą macie przed sobą, powstała z potrzeby serca i chęci pomocy. Sytuację związaną z pandemią koronawirusa trudno zrozumieć – często górę biorą strach i panika. Mamy nadzieję, że ta publikacja pozwoli Wam i przede wszystkim Waszym dzieciom zrozumieć,

co tak naprawdę się stało, czym jest epidemia, co to jest koronawirus i jak się go wystrzegać.”

Zobaczcie koniecznie!

 

 • Facebook Social Ikona

© Copyright by SP4 Żory 2019