NAUCZANIE ZDALNE

Szanowni Państwo!

Za nami pierwszy tydzień pracy w warunkach dla nas wszystkich nietypowych i niewątpliwie trudnych. Wszyscy próbujemy odnaleźć się w nowej sytuacji. W ubiegły piątek wieczorem, tj.20.03.2020r. ukazały się regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość oraz rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w którym termin zawieszenia zajęć w szkole został wydłużony do 10 kwietnia 2020 r.

Od środy, 25 marca 2020 uczniowie obowiązkowo realizują podstawę programową w formie nauki zdalnej.


Przesłałam Państwu zasady organizacji zdalnego nauczania obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Żorach oraz tymczasowy plan zajęć obowiązujący od 25 marca 2020r. do końca okresu ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.  Proszę o zapoznanie się z opracowanymi dokumentami.

 

Praca w systemie zdalnym  nie jest łatwa i wymaga ogromnego nakładu pracy i czasu. Chciałabym Państwu bardzo podziękować za zrozumienie, współpracę i wsparcie naszych szkolnych działań. Zdaję sobie sprawę, że bez Waszej pomocy  nauczanie zdalne nie byłoby możliwe. Mam świadomość trudności, jakie napotykacie Państwo i dzieci. Rozumiem Wasze obawy  i  niepokoje.  Każdemu  z  nas  jest  trudno,  ale  na  pewne  rzeczy  nie  mamy  wpływu i dlatego tak ważna jest nasza wspólna praca. Ponownie apeluję o dopilnowanie, aby dzieci pozostały w domach i nie zaniedbywały nauki.

Zachęcam Państwa do utrzymywania kontaktu z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny.

Startujemy od jutra, jak wszystkie szkoły w  Polsce.

Damy radę, bo jak nie my, to kto?  :)Z wyrazami szacunku,

Anna Gawełczyk-Kretek

Zasady prowadzenia zdalnego nauczania

w Szkole Podstawowej nr 4 

z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego

w Żorach

obowiązujące od 25 marca 2020r.

Tymczasowy plan pracy szkoły

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

– rekomendacje MEN

  • Facebook Social Ikona

© Copyright by SP4 Żory 2019