O SZKOLE

GRONO PEDAGOGICZNE

DYREKCJA:

mgr Anna Gawełczyk-Kretek - dyrektor szkoły

mgr Izabela Staniec - wicedyrektor szkoły

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

mgr Sylwia Bugajna-Szymbor

mgr Izabela Głowacka

mgr Aleksandra Hulbój-Truszczyńska

mgr Katarzyna Łapińska

mgr Mariola Małek

mgr Katarzyna Szczygieł

JĘZYK POLSKI:

mgr Zbigniew Krakowiak

mgr Lucyna Rybak-Wojaczek

mgr Aleksandra Tomczak

HISTORIA / HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO:

mgr Anna Gaszka

mgr Ewa Socha

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

mgr Anna Gaszka

mgr Ewa Socha

 

JĘZYK ANGIELSKI:

mgr Anna Gawełczyk-Kretek

mgr Danuta Heesch

mgr Beata Pasierbek

mgr Izabela Staniec

JĘZYK NIEMIECKI:

mgr Katarzyna Dobrowolska-Skwara

MATEMATYKA:

mgr Urszula Kołodziejska

mgr Monika Szostak

 

BIOLOGIA:

mgr Ksymena Frelich-Sygacz

mgr Paweł Gamża

 

CHEMIA:

mgr Paweł Gamża

GEOGRAFIA:

mgr Beata Pietrzykowska-Janczak

FIZYKA:

mgr Elżbieta Bartosiewicz

TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE:

mgr Elżbieta Bartosiewicz

 

INFORMATYKA:

mgr Elżbieta Bartosiewicz

mgr Janusz Janczak

 

MUZYKA:

mgr Kornelia Zelcer-Maleszewska

 

PLASTYKA:

mgr Kornelia Zelcer-Maleszewska

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

mgr Zbigniew Krakowiak

mgr Krzysztof Kretek

mgr Hanna Lazar-Jęczmionka

mgr Mariusz Syzdek

mgr Mirosław Szczurek

mgr Dariusz Szymczycha

mgr Tomasz Śliwka

mgr Kamil Wójcik

mgr Wojciech Wrożyna

 

RELIGIA:

ks. mgr Dawid Gawenda

mgr Gabriela Jonas

mgr Katarzyna Szczygieł

 

ETYKA:

mgr Lucyna Rybak-Wojaczek

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE:

mgr Anna Gaszka

mgr Lucyna Rybak-Wojaczek

 

DZIEJE ŻOR:

mgr Ewa Socha

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA:

mgr Piotr Krówka

 

DORADZTWO ZAWODOWE:

mgr Elżbieta Wolnik

 

BIBLIOTEKA:

mgr Marta Trojnar

 

PEDAGOG SZKOLNY:

mgr Sabina Chyła

mgr Monika Hołownia

 

LOGOPEDA:

mgr Edyta Palm

 

PSYCHOLOG:

mgr Izabella Polak

 

ŚWIETLICA SZKOLNA:

mgr Sabina Chyła

mgr Katarzyna Dobrowolska-Skwara

mgr Ksymena Frelich-Sygacz

mgr Edyta Palm

mgr Beata Pietrzykowska-Janczak

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w II semestrze r.szk. 2019/2020

  7.45 - 12.15   15.10 - 16.10

         -----

         -----

 7.45 - 13.15

mgr Izabella Polak                          mgr Edyta Palm

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

12.30 - 14.00

13.00 - 16.00

10.30 - 11.30

11.30 - 16.00

        -----

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Sabina Chyła

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

mgr Monika Hołownia

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

      -----

8.00 - 11.30

8.00 - 12.30

8.00 - 11.00

      -----

PSYCHOLOG    LOGOPEDA

poniedziałek

 

środa

piątek

  7.45 - 10.25

15.10 - 16.45

10.30 - 12.25

12.40 - 13.40

ROZKŁAD ZAJĘĆ

   0.   7.05  -   7.50

   1.   8.00  -   8.45

   2.   8.50  -   9.35

   3.   9.40  - 10.25

   4. 10.30  - 11.15

   5. 11.35  - 12.20

   6. 12.40  - 13.25

   7. 13.30  - 14.15

   8. 14.20  - 15.05

   9. 15.10  - 15.55

 10. 16.00  - 16.45

TERMINARZ

ROKU SZKOLNEGO

2019/2020

I semestr

trwa od 2.09.2019 do 12.01.2020

przerwa świąteczna:  23 - 31.12.2019

ferie zimowe:              13 - 26.01.2020

​​​II semestr

trwa od 27.01.2020 do 26.06.2020

przerwa świąteczna:   9 -14.04.2020

wakacje letnie:   27.06. - 31.08.2020

Egzamin ósmoklasisty:

     język polski:          21.04.2020

     matematyka:        22.04.2020

     język angielski:     23.04.2020

Dni dodatkowo wolne:

   2.01.2020 (czwartek) za 21.09.2019 (piknik 3-2-1 SP4 start)

   3.01.2020 (piątek) za 21.03.2020 (Dzień Otwarty Szkoły)

12.06.2020 (piątek) za 15.02.2020 (Bal Szkolny)

pełna informacja   >>>

ZEBRANIA i KONSULTACJE

                                  10.09.2019    zebranie

                                    5.11.2019    konsultacje

                                    7.01.2020    zebranie

          / informowanie o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych /

                                  10.03.2020    konsultacje

                                  19.05.2020    zebranie

     / informowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych /

                                  22.06.2020    zebranie

           / informowanie o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych /

RADA RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCA:

p.Katarzyna Pisula - Grzymała

WICEPRZEWODNICZĄCA:

p.Agnieszka Welc

SKARBNIK:

p.Agnieszka Michalska

SEKRETARZ:

p.Elżbieta Ignar

KOMISJA REWIZYJNA:

p.Edyta Kurpiel

p.Halina Beńkowska

p.Joanna Zielonka

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Informujemy, że ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów w r.szk. 2019/2020 będzie można kontynuować w STU ERGO HESTIA oraz INTERRISK Vienna Insurance Group.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Podręczniki i ćwiczenia dla wszystkich klas zakupi szkoła.

Rodzice zaopatrują swoje dzieci jedynie w podręczniki do nauki religii, zgodnie z zamieszczonym poniżej wykazem.

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

  Innowacje pedagogiczne realizowane w bieżącym roku szkolnym:

STOŁÓWKA

Nieobecność  dziecka  w szkole (i rezygnacja z obiadu) powinna być zgłoszona do godz. 8.00 lub dzień wcześniej - u szkolnej intendentki  pod  nr telefonu 792 371 338.
  • Facebook Social Ikona
teams logo.png

© Copyright by SP4 Żory 2019