Szukaj

Żonkile i pamięć


3  października  uczniowie  klasy  8c wzięli udział w XVII edycji programu „Pola Nadziei”. Wspólne sadzenie cebulek żonkili, organizowane przez Stowarzyszenie Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II, gromadzi całą społeczność Żor. Żonkile sadzone jesienią, a zakwitające wiosną, są międzynarodowym symbolem nadziei.

Przypominają o ludziach cierpiących, nieuleczalnie chorych, które potrzebują stałej opieki medycznej. Celem prowadzonej akcji jest szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.


  • Facebook Social Ikona
teams logo.png

© Copyright by SP4 Żory 2019