Szukaj

Dziękujemy za okazane wsparcie!


W imieniu całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 4 w Żorach składam serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom w Żorach za przekazane środki ochrony osobistej w postaci przyłbic ochronnych, rękawiczek jednorazowych, za środki czystości - płyny odkażające i dezynfekujące, a także za ofiarowany termometr elektroniczny.

Bardzo dziękuję również Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach za ofiarowane maseczki ochronne.


Dziękuję za okazane wsparcie, zrozumienie problemów z jakimi się zmagamy i pochylenie się nam naszymi potrzebami.

Z wyrazami wdzięczności,

Anna Gawełczyk – Kretek

Dyrektor Szkoły

  • Facebook Social Ikona
teams logo.png

© Copyright by SP4 Żory 2019