RADA RODZICÓW

r.szk. 2019/2020

PRZEWODNICZĄCA:

p.Katarzyna Pisula - Grzymała

WICEPRZEWODNICZĄCA:

p.Agnieszka Welc

SKARBNIK:

p.Agnieszka Michalska

SEKRETARZ:

p.Elżbieta Ignar

KOMISJA REWIZYJNA:

p.Edyta Kurpiel

p.Halina Beńkowska

p.Joanna Zielonka

Składka na Radę Rodziców

Rada Rodziców ustaliła składkę roczną w wysokości 60 zł - składka ta jest dobrowolna. Rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko uczęszczające do SP 4 Żory mogą wpłacać  za kolejne dziecko połowę ustalonej kwoty.

Rada Rodziców prosi o wpłaty bezpośrednio na konto bankowe:

W tytule przelewu proszę podać następujące informacje:

                                                - wpłata na Radę Rodziców SP4 Żory

                                                - imię i nazwisko dziecka

                                                - klasa

12 8456 0009 2001 0028 2448 0001

KONTAKT

z Radą Rodziców przy SP4 Żory

  • Facebook Social Ikona
teams logo.png

© Copyright by SP4 Żory 2019