REKRUTACJA do SP4 Żory

PDF-icon.png
ikona doc.png
PDF-icon.png
ikona doc.png

 

 

W   roku   szkolnym  2020/2021  planuje  się  otwarcie:

        - klasy  I  mistrzostwa   sportowego  o profilu pływanie (dzieci nie muszą umieć pływać!),

        - klasy IV o profilu ogólnym,

        - klasy IV mistrzostwa sportowego o profilu pływanie,

        - klasy IV mistrzostwa sportowego o profilu  lekkoatletyka.

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie deklaracji jw. wraz ze zgłoszeniem do klasy ogólnej i mistrzostwa sportowego.

druk zgłoszenia    >>>

druk zgłoszenia do w/w klas    >>>

Zapisy  w sekretariacie szkoły lub drogą mailową sp4zory@gmail.com  do 31.03.2020r.

W przypadku wolnych miejsc nabór dzieci spoza obwodu odbędzie się w terminie

od 1 do 24.04.2020r.

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać

pod numerem (32) 43 41 762 oraz 601 758 753.

Druki zgłoszenia można pobrać także w sekretariacie szkoły.

Dyrekcja  Szkoły  Podstawowej  nr  4  z  Oddziałami  Sportowymi  i  Mistrzostwa  Sportowego   w Żorach ogłasza nabór do klasy I i IV.

ZASADY PRZYJMOWANIA DO KLASY PIERWSZEJ

dzieci siedmioletnich urodzonych w 2013r.

i dzieci sześcioletnich urodzonych w 2014r.

Dzieci urodzone w 2013r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dzieci urodzone w 2014r. zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców wraz z zaświadczeniem o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub na podstawie Opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

                                                                                               

na r.szk. 2020/2021

  • Facebook Social Ikona
teams logo.png

© Copyright by SP4 Żory 2019