REKRUTACJA

do SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

na r.szk. 2020/2021

Śląski  Kurator  Oświaty  ogłosił   terminy  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania
dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do:

- czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

- pięcioletniego technikum,

- trzyletniej branżowej szkoły I stopnia,

- klas wstępnych.

  • Facebook Social Ikona

© Copyright by SP4 Żory 2019