UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

r.szk. 2019/2020

Informujemy, że ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów w r.szk. 2019/2020 będzie można kontynuować w STU ERGO HESTIA oraz INTERRISK Vienna Insurance Group.

Składka płatna bezpośrednio w Biurze Ubezpieczeń Olimpia w Żorach, przy ul. Sądowej 8     lub przelewem na konto:

Biuro Ubezpieczeń Olimpia

44-240 Żory, ul. Sądowa 8 lok. 3
Nr konta: 80 1050 1676 1000 0004 0318 3601

W tytule przelewu należy wpisać: nazwisko i imię ucznia, PESEL, adres, tel. rodzica, e-mail

  • Facebook Social Ikona

© Copyright by SP4 Żory 2019