WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY

w SP4 Żory

Pracownie edukacji wczesnoszkolnej

Świetlica szkolna

Biblioteka szkolna

Pracownia języka polskiego

Pracownie języków obcych

Pracownia historyczna

Pracownia geograficzna

Pracownia biologiczna

Pracownia fizyko-chemiczno-techniczna

Pracownia informatyczna i pracownia matematyczna

Pracownia artystyczna

A przerwy spędzamy tu...

  • Facebook Social Ikona
teams logo.png

© Copyright by SP4 Żory 2019